Bouwbegeleiding

Bent u van plan om een woning te bouwen, verbouwen of uit te breiden? Dan kan Zuiver Ingenieurs u bijstaan in alle stappen van het bouwproces, van het vaststellen van uw persoonlijke wensen tot aan de oplevering en nazorg. Bij de uitvoering van bouwactiviteiten wilt u natuurlijk vooral uitzien naar een bevredigend eindresultaat, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kwaliteit en eventuele budget overschrijdende problemen.

Tijdens een vrijblijvende kennismaking bespreken de experts van Zuiver Ingenieurs met u hoe de situatie ervoor staat, waar u rekening mee moet houden en hoe Zuiver Ingenieurs u kan bijstaan in het gehele proces. Op die manier komt u tijdens het bouwtraject nooit voor verrassingen te staan.

Zuiver Ingenieurs kan u bij de volgende stappen van het bouwtraject van dienst zijn:

 

Vaststellen van uw plannen en persoonlijke wensen
Voordat u het bouwtraject in kunt gaan, is het van cruciaal belang dat al uw eisen, wensen en voorwaarden duidelijk worden vastgesteld. De indeling en het gebruik van ruimtes, de installaties, eisen vanuit de gemeente; al die keuzes en plannen moeten passen in het budget dat u uittrekt voor het volledige traject.
Omgevingsvergunning en tekenwerk
Voor sommige bouw- of sloopprojecten is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Zuiver Ingenieurs kan voor u uitzoeken of u vergunningsplicht heeft en helpt u bij het verkrijgen van de nodige stukken die nodig zijn voor zo’n vergunning. Indien gewenst kan Zuiver Ingenieurs teken- en rekenwerk voor u verrichten.
Prijsvorming toetsen aan uw eisen en wensen
Een aannemer of installateur kan u pas een passende offerte doen als er volledige duidelijkheid is geschept over waaraan gerekend moet worden. Met een technische omschrijving en bijbehorende tekeningen weet u zeker dat prijzen eerlijk vergeleken kunnen worden.
Aannemers / installateurs selecteren
Zuiver Ingenieurs beschikt over een breed netwerk van kundige aannemers, installateurs en specialisten en kan u adviseren om de juiste mensen voor de juiste projecten te selecteren. Het is altijd verstandig om meerdere offertes op te vragen en naast elkaar te leggen.
Offertes controleren
Niet iedereen heeft verstand van bouwprojecten en dus is het altijd verstandig om de offertes van aannemers en installateurs goed te controleren. Denk daarbij aan materiaalkeuzes, hoeveelheden en bedragen. Zuiver Ingenieurs kan deze offertes voor u controleren om er zeker van te zijn dat er geen zaken ontbreken. Wellicht kan er zelfs bespaard worden op bepaalde onderdelen of materialen? U wilt natuurlijk niets aan het toeval overlaten.
Prijsonderhandelingen
Zijn alle offertes gecontroleerd en in orde? Dan kunt u met de aannemer gaan onderhandelen over de prijs. Daarbij is het niet alleen van belang dat uw wensen en het budget in ogenschouw worden genomen. Ook een goede communicatie en verstandhouding met de aannemer is zeer belangrijk.
Werkgunning
Als de onderhandelingen goed zijn verlopen en u tevreden bent met uw keuze, dan kunt u de aannemer of installateur het werk gunnen. Daarbij is het belangrijk dat alle afspraken over de prijs, de duur van het project en betalingen goed worden vastgelegd in een schriftelijke opdracht.
Uitvoering en planning
Planningen op papier garanderen niet altijd een strakke uitvoering die precies zo verloopt als aanvankelijk afgesproken. Daarom dient u bij de start van de werkzaamheden afspraken te maken met de aannemer of installateur over onvoorziene zaken zoals meer- of minderwerk. De uitvoerende partij mag nooit zomaar werkzaamheden verrichten zonder dat u daarvoor goedkeuring heeft gegeven.
Organiseren van bouwvergaderingen
Bij grote bouwprojecten is het wijs /noodzakelijk om een bouwvergadering te organiseren waarbij aannemer, installateurs en overige betrokken partijen afspraken kunnen maken. De experts van Zuiver Ingenieurs kunnen namens u overleggen met aannemers, onderaannemers, gemeente en overige betrokkenen en erop toezien dat gemaakte afspraken tijdens het gehele (ver)bouwproces nageleefd worden.
Kosten monitoring
Het door u vrijgemaakte budget voor het bouwproject is het uitgangspunt voor het hele traject. Het is dus van groot belang dat dit budget ten alle tijden bewaakt wordt en dat er geen onverwachte kosten worden gemaakt. Zuiver Ingenieurs kan uw uitgaven nauwlettend monitoren en tijdig ingrijpen als er budget overschrijdende problemen opdoemen tijdens het bouwproces.
Toezicht
Zodra alle voorbereidingen getroffen zijn, kan de daadwerkelijke bouwfase beginnen. Natuurlijk wilt u er wel van uit kunnen gaan dat u de kwaliteit krijgt die u door de diverse partijen beloofd is. De experts van Zuiver Ingenieurs kunnen voor u toezicht houden op de op de kwaliteit van de uitvoering en afwerking. Op die manier weet u zeker dat u krijgt waar u voor betaalt.
Oplevering
Wanneer de bouw op zijn einde loopt, spreekt de aannemer en/of installateur een datum met u af om het project samen te controleren. Eventuele onvolkomenheden worden hierbij vastgelegd in een proces verbaal van oplevering, samen met afspraken over wanneer deze fouten alsnog worden opgelost.
Nazorg
Is het project ten einde en bent u ondanks alle voorzorg en voorbereidingen toch nog niet tevreden over de het resultaat? Dan staat Zuiver Ingenieurs voor u klaar om u te adviseren over de te volgen stappen en wie daarvoor in te schakelen.